Trust Service Provider (TSP) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is aangesloten bij de Public Key Infrastructure van de overheid (PKIoverheid).

De organisatieonderdelen die certificaten uitgegeven onder de TSP van het ministerie worden Dossierhouders genoemd. Op dit moment kent de TSP van het ministerie van IenW alleen de Dossierhouder voor de BCT (BoordComputerTaxi). Daarom vindt u op de website van de Dossierhouder BCT alle relevante documentatie van zowel de TSP als de Dossierhouder.