Certificate Service Provider (CSP) Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangesloten bij de Public Key Infrastructure van de overheid (PKIoverheid).

Als Certificate Service Provider (CSP) wordt mogelijk gemaakt dat er certificaten uit de PKIoverheid structuur worden uitgegeven door onderdelen van het ministerie. De CSP van het ministerie heeft hiertoe een management systeem ingericht dat is gecertificeerd tegen het ETSI EN 319 411-2 en ETSI EN 319 411-1 normenkader.

De organisatieonderdelen die certificaten uitgegeven onder de CSP van het ministerie worden Dossierhouders genoemd. Op dit moment kent de CSP van het ministerie de volgende Dossierhouders:

PKIoverheid kent verschillende domeinen waarin certificaten kunnen worden uitgegeven. De CSP van het ministerie maakt uitgifte van certificaten mogelijk in de domeinen Organisatie en Autonome Apparaten. Hiertoe is de volgende infrastructuur beschikbaar:

MinIenM Organisatie CA

MinIenM Apparaten CA


Responsible Disclosure
Ontdekt u een zwakke plek in een van de ict-systemen van het Ministerie van Infrastructuur. Laat het eerst ons weten vóórdat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. We kunnen dan eerst maatregelen treffen. Deze werkwijze noemen we 'responsible disclosure'.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt hiervoor gebruik van de voorzieningen beschreven op Rijksoverheid.nl. Kijk voor meer informatie hoe u bijvoorbeeld een melding kunt doen en de verdere voorwaarden op de pagina 'Responsible Disclosure' van Rijksoverheid.nl.